• UKR
 • ENG
 • Долучитись
 • UKR
 • ENG
 • Долучитись

  Впровадження програмного комплексу для водоканалу в м. Нікополь (1-ий етап)

  Мета проекту:

  1. комплексна допомога у відновленні, оновленні систем водопостачання та водовідведення в населених пунктах України у воєнний та повоєнний періоди, 

  2. збереження інформації щодо мереж водопостачання та водовідведення в умовах воєнних дій, 

  3. оптимізація роботи мереж водопостачання та водовідведення, 

  4. автоматизація процесів управління мережами.

  Проблеми водоканалу м. Нікополь:

  Довоєнний період:

  1. Нерівномірний розподіл тиску в системах водопостачання та водовідведення в різних районах міста, а це періодичні розриви труб і аварійні ситуації;

  2. Аварійні ситуації - великі енерговтрати.

  Воєнний період:

  1. Пошкодження мереж в результаті воєнних дій;

  2. Зниження кількості споживачів (відтік споживачів) та перебої з енергопостачанням призводять до виникнення нових проблем з каналізацією, відбувається “заростання” труб у зв'язку з зменшенням об'єму проходження по них гарячих потоків води.

  3. Руйнації водосховищ - зниження рівня води, проблеми з кількістю питної води.

  Чому м. Нікополь?

  • Керівництво водоканалу може підтвердити ефект від впровадження в частині міста (найпроблемнішому районі по відношенню до кількості аварій) гідравлічної моделі водопостачання.

  • Готовність керівництва міста до впровадження технологій та продовження робіт з розробки гідравлічної моделі водопровідних, каналізаційних мереж усього міста загалом.

  Що ми пропонуємо - впровадити в м. Нікополь  геоінформаційну систему (ГІС) мереж водопостачання та водовідведення, гідравлічну модель мереж водопостачання та водовідведення (на базі програми “Гідра WS”), інформаційно-аналітичну систему контролю та управління (ІАСК та У) мереж водопостачання та водовідновлення

  ГІС - сучасні комп'ютерні технології, що дозволяють поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо

  Гідравлічна модель - це програмне забезпечення, що дозволяє сконцентрувати всю інформацію про мережу та її компоненти в єдиній електронній базі даних, моделювати поведінку системи при внесенні змін.

  ІАСК та У (інформаційно-аналітична система контролю та управління) - це система, яка забезпечує моніторинг і диспетчеризацію мереж.

  Відео-презентації систем:


  Застосування такого програмного комплексу забезпечить автоматизований моніторинг стану систем і дозволить здійснювати заходи для попередження аварійних ситуацій. Це знизить енерговитрати водоканалу, зменшить втрати води. Також даний комплекс дозволить раціонально управляти станом мереж в умовах постійних ризиків і ймовірності руйнувань.          

  Відео-презентація переваг впровадження:


  Така “електронна інфраструктура” міста з прив'язкою до географічних координат надасть користувачеві широкий набір інструментів по здійсненню гідравлічних розрахунків відповідних інженерних мереж, контролю роботи мереж, розробці планів та організації робіт.

  Можливості комплексу:


  Впровадження ГІС дасть можливість:

  • підключати до набору відображень космічних знімків, ортофотопланів, містобудівної документації, растрових схем інженерних мереж тощо;

  • відображати детальні технічні параметри інженерних мереж (діаметр і матеріал труб, дати введення в експлуатацію та останнього ремонту);

  • забезпечувати оперативну інвентаризацію інженерних мереж та елементів в режимі реального часу за допомогою мобільних пристроїв;

  • здійснювати публічні електронні звернення та реєстрацію інцидентів громадянами на інженерних мережах (виклик аварійної служби, прорив труби тощо) за допомогою мобільних пристроїв.

  Гідравлічна модель водопровідної мережі дасть можливість:

  • моделювати поведінку водопровідної мережі при видаленні або додаванні елементів чи нових об'єктів; 

  • розраховувати зміни типів і параметрів насосів;

  • моделювати перерозподіл тиску води в трубах шляхом відкриття і закриття засувок, установці регуляторів тиску; 

  • розраховувати тиск води в кожній окремій трубі;

  • моделювати різні вузлові витрати залежно від часу;

  • створювати і редагувати розклад споживання води в часі;

  • друкувати вибраний фрагмент схеми чи всієї карти міста в будь-якому масштабі;

  • бачити водопровідну мережу з/без прив’язки до карти міста.

  Проект складається з етапів, кожен з яких являє собою доповнення попереднього (новими модулями та даними). Таким чином розширюється функціонал системи, що дає змогу фахівцям вирішувати більший діапазон задач.

  Модулі, які будуть створені в межах проекту, чи можуть бути приєднаними до системи згодом, дозволяють отримувати оперативні дані щодо стану інженерних мереж, як від спеціалістів служб мереж, так і від громадян населеного пункту. За допомогою цих модулів спеціалісти обслуговуючих служб можуть оперативно реагувати на ситуації, які можуть виникати на об’єктах інженерних мереж і направляти на місця спеціалістів для розв’язання проблем.

  Етапи розробки:

  Етап 1

  Розробка ГІС мереж водопостачання та водовідведення (у місцевих та загальнодержавній системі координат).

  Для цього дані інженерних мереж водопостачання, водовідведення переносяться в цифровий формат з паперових планів, планшетів містобудівної документації, цифрових CAD-планів та інших інформаційних джерел. ГІС містить план мереж та оглядових колодязів з даними (паспорти оглядових колодязів, матеріал та діаметр труб, номінальний тиск тощо).

  Розробка ГІС мереж водопостачання та водовідведення включає:

  • Обробку планшетної документації: оцифрування, геоприв’язка сучасних планів.

  • Обробку електронної документації: геоприв’язка та створення геопросторових даних.

  • Створення інтерактивної карти інженерних мереж та наповнення бази даних: "Водопостачання", "Каналізаційні мережі", охоронні зони водопроводу, каналізаційних мереж,  санітарно-захисні зони.

  • Навчання по використанню продукту.

  Термін виконання робіт  - 3-4 місяці

  Розробка гідравлічної моделі мереж водопостачання міста Нікополь:

  • Збір вихідної інформації щодо системи водопостачання.

  • Нанесення мереж на електронну карту міста з прив'язкою до географічних координат.

  • Перевірка повноти нанесення всіх мереж водопостачання на електронну карту міста (інвентаризація мереж).

  • Розробка бази даних систем водопостачання з усіма її елементами для програми гідравлічного моделювання «Гідра WS».

  • Гідравлічний розрахунок системи водопостачання.

  Розробка гідравлічної моделі мереж водовідведення м. Нікополь (згідно проекту Закону України «Про відведення та очищення стічних вод»).

  • Збір вихідної інформації щодо системи централізованого водовідведення, зливової та санітарної каналізації.

  • Розробка бази даних систем  каналізації (у тому числі зливової та санітарної) з усіма її елементами для програми гідравлічного моделювання «Гідра WS».

  • Нанесення системи централізованого водовідведення на електронну карту міста у програмі «Гідра WS» з усіма елементами.

  • Нанесення зливової та санітарної каналізації на електронну карту місто у програмі «Гідра WS» з усіма елементами.

  • Гідравлічний розрахунок об'єднаних систем каналізації міста.

  • Навчання співробітників водоканалу роботі з гідравлічною моделлю загальної системи каналізації міста.

  Термін виконання робіт  - 6 місяців

  Розробка технічних заходів щодо оптимізації структур та роботи систем водопостачання та водовідведення на базі гідравлічних моделей міста.

  Термін виконання робіт  - 2 місяць

  Етап 2

  Розробка ТЕО (техніко - економічного обґрунтування) та проектної документації реалізації розроблених технічних пропозицій.

  Розробка сучасної системи контролю та управління (диспетчеризація) водопостачанням та водовідведенням міста на базі їх гідравлічних моделей.

  • Розробка технічного завдання «Розробка  інформаційно-аналітичної системи контролю та управління   централізованого водопостачання та водовідведення  м. Нікополь  на базі  систем диспетчеризації, SCADA та їх гідравлічних  моделей».

  • Розробка переліку, підпрограм та їх візуалізація для організації спільної роботи системи SCADA і гідравлічних моделей водопровідних та каналізаційних мереж міста

  • Розробка додаткових функцій в програмі «Гідра WS».

  • Дослідницька та промислова поетапна перевірка роботи «ІАСК і У».

  • Навчання співробітників водоканалу роботі з  системою  «ІАСК і У» в режимі реального часу в тому числі диспетчерів водоканалу.

  Терміни виконання робіт за етапом 2 будуть визначені після виконання етапу 1.

  Переваги проекту:

  • гнучка платформа зі зручним відображенням інженерних мереж;

  • автоматизоване ведення технічної документації (актуально в час воєнних дій);

  • оперативний доступ до інформації про інженерні комунікації та їх технічні характеристики;

  • оптимізація роботи мереж;

  • ефективність роботи диспетчерських служб (чітко локалізовані на місцевості  колодязі, трубопроводи, інші необхідні об'єкти);

  • прогнозовані напрямки розвитку інфраструктури, ефективне управління комунальним господарством;


  Ключова перевага - це комплексне виконання робіт. На ринку відсутні компанії, які можуть самостійно виконати запропонований консорціумом об'єм розробок і впроваджень.


  Учасники
  Місто
  Нікополь
  Галузь
  Будівництво
  Бюджет
  649 970 $ (перший етап)
  Кінцева дата пропозицій
  30 квітня 2023
  Кінцева дата реалізації
  Реалізація першого етапу: 31 грудня 2023
  Outdated Browser
  Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
  Outdated Browser
  Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
  ви можете вільно користуватися ним.
  67.15%
  людей використовує
  цей браузер
  Google Chrome
  Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
  9.6%
  людей використовує
  цей браузер
  Mozilla Firefox
  Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
  4.5%
  людей використовує
  цей браузер
  Microsoft Edge
  Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  3.15%
  людей використовує
  цей браузер
  Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux